Παρεστιγμένο

 

Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Τέμπο, Απλοί Ρυθμοί

Η λέξη στίξη σημαίνει τελεία.

Παρεστιγμένο λέγεται το φθογγόσημο που έχει μια τελεία δίπλα του. Δημιουργείται έτσι ένα νέο φθογγόσημο που μας οδηγεί να κρατήσουμε περισσότερο χρόνο τη νότα, αλλάζοντας έτσι το ρυθμό.

Η αξία του παρεστιγμένου είναι η αξία του φθογγοσήμου συν την αξία του αμέσως μικρότερου φθογγόσημου. Παραδείγματα:

Η αξία του παρεστιγμένου μισού, είναι η αξία του φθογγοσήμου (2 χρόνοι) συν την αξία του αμέσως μικρότερου φθογγόσημου (τέταρτο, 1 χρόνος). Δηλαδή 3 χρόνοι.

Η αξία του παρεστιγμένου τετάρτου, είναι η αξία του φθογγοσήμου (1 χρόνος) συν την αξία του αμέσως μικρότερου φθογγόσημου (ενός ογδόου). Δηλαδή ένας χρόνος και μισός. Για να φτάσουμε σε ακέραιο αριθμό χτύπων, πρέπει να προσθέσουμε κάτι ακόμα με αξία μισού χρόνου, είτε ένα όγδοο, είτε δύο δέκατα-έκτα, είτε μια παύση ογδόου κτλ.

Για όσους διευκολύνονται, μια άλλη σκέψη γι’ αυτόν τον ρυθμό. Είναι ουσιαστικά ένας τρόπος να δώσει κανείς ρυθμική ποικιλία σε δύο νότες. Στην πιο απλή τους μορφή, οι δύο νότες θα μπορούσαν να είναι τέταρτα. Προσπαθώντας να κάνουμε πιο ενδιαφέρον ένα κομμάτι, κρατάμε την μια νότα περισσότερο από την άλλη και δημιουργούμε το ρυθμό παρεστιγμένο τέταρτο με όγδοο (βλέπε και “Ρυθμική Ποικιλία” παρακάτω).

Η αξία του παρεστιγμένου ογδόου, είναι η αξία του φθογγοσήμου (μισός χρόνος) συν την αξία του αμέσως μικρότερου φθογγόσημου (ενός δεκάτου-έκτου). Θυμηθείτε το ρυθμικό σχήμα όγδοο με δύο δέκατα έκτα. Αυτή τη στιγμή έχουμε όγδοο με ένα δέκατο-έκτο. Για να φτάσουμε σε ένα ακέραιο χτύπο, πρέπει να προσθέσουμε ακόμη ένα δέκατο-έκτο. Το ρυθμό που δημιουργείται θα αναγνωρίσετε εύκολα σε πολλά εμβατήρια (και όχι μόνο φυσικά).

Μια άλλη σκέψη γι’ αυτόν τον ρυθμό. Όπως στο σχήμα παρεστιγμένο τέταρτο με όγδοο, έτσι κι εδώ, ο ρυθμός αυτός δίνει ρυθμική ποικιλία σε δύο όγδοα, κάνοντας το πρώτο μεγαλύτερο και το δεύτερο μικρότερο.

Εδώ χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή με το συγκεκριμένο ρυθμό, μιας και οι περισσότεροι συνηθίζουν να κρατάνε την μεγάλη νότα για τα 2/3 του χρόνου και την τελευταία για το 1/3 (κάτι που βγαίνει πιο φυσικά), ενώ στην πραγματικότητα η κατανομή πρέπει να είναι 3/4 του χρόνου (παρεστιγμένο όγδοο) και να περισσέψει 1/4 του χρόνου (το δέκατο-έκτο).

Ρυθμική ποικιλία

Δείτε πως δημιουργούμε ρυθμική ποικιλία σε ένα μοτίβο, με τη χρήση παρεστιγμένων τέταρτων και ογδόων.

Δις παρεστιγμένο

Υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσουμε και δεύτερη τελεία στο φθογγόσημο. Αυτή η δεύτερη τελεία δε δίνει την ίδια αξία με την πρώτη, γιατί αλλιώς δε θα είχε σκοπό. Για παράδειγμα το μισό δις παρεστιγμένο θα ήταν το ίδιο με το ολόκληρο.

Η δεύτερη τελεία προσθέτει την αμέσως μικρότερη αξία από την πρώτη τελεία.

Ένα δις παρεστιγμένο μισό κρατάει την αξία του φθογγοσήμου (2 χρόνους) συν το αμέσως επόμενο φθογγόσημο (τέταρτο, 1 χρόνος) συν το αμέσως επόμενο φθογγόσημο (όγδοο). Κρατάει, δηλαδή, 3 χρόνους και 1 όγδοο. Χρειαζόμαστε ένα ακόμη όγδοο για να φτάσουμε στους τέσσερις ακέραιους χρόνους.

Ένα δις παρεστιγμένο τέταρτο κρατάει την αξία του φθογγοσήμου (1 χρόνο) συν ένα όγδοο συν ένα δέκατο-έκτο. Δηλαδή 1 χρόνο συν όγδοο με ένα δέκατο-έκτο. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, ένα ακόμη δέκατο-έκτο για να φτάσουμε στους δύο χρόνους.

Στο δις παρεστιγμένο φαίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρα η λογική της ύπαρξης του παρεστιγμένου στη μουσική. Στην ουσία αυτό που κάνω είναι να μεγαλώνω τη διάρκεια μιας νότας με αξίες μικρότερες της ίδιας (ποτέ δε θα φτάσω σε ακέραιη διπλάσια αξία ενός φθόγγου με τα παρεστιγμένα), ώστε κάθε φορά να χρειάζομαι και μια ακόμη μικρή νότα για να φτάσω σε ακέραιους χτύπους. Όσο περισσότερες τελείες έχω, τόσο περισσότερο στην άκρη (πιο αργά) φέρνω την μικρότερη νότα που θα μου συμπληρώσει τους χτύπους.

  • Facebook
  • Twitter
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon

  3 Responses to “Παρεστιγμένο”

  1. Εξαιρετικά κατατοπιστικό και βοηθητικό.. ελπίζω να συνεχίσετε να ανεβάζετε υλικό!

  2. με βοηθείσατε πάρα πολύ!
    …..επιθυμώ να συνεχίσετε την εξαιρετική προσπάθεια.

  3. ευχαριστώ!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(απαιτείται)

(απαιτείται)